Tiempo estimado de lectura de este artículo : 4 - 8 minutos

quenocallentuderechoasaberCando nos achegamos aos mil días da Prestige. padecemos; Ademais, ao quedar inconclusa a  catástrofe ambiental do 'Prestige', os Con total impunidade a verdade da -a descoordinación existente no Comisión Prestige, tamén se furta nosos gobernantes volven a burlar a catástrofe volve a ser ocultada a ollos momento da catástrofe (sen a posibilidade de aprobar toda unha serie vontade popular de coñecer a verdade dos galegos e galegas. imp l eme n ta c i ó n d u n p l a n d e de actuacións e de recomendacións que do acontecido e de avanzar na procura

 

S e n l u g a r a d ú b i d a s , o continxencias); debían ter estes tres fins fundamentais: de solucións aos efectos da maré negra, desenvolvemento da Comisión -a falta de medios materiais, técnicos e 1 º ) P a l i a r a a f e c t a c i ó n p o r así como de estabelecer medidas de Prestige do Parlamento galego é humanos, á hora de enfrontar un contaminación mariña do noso litoral. carácter preventivo que minimicen o unha da s “ r a zóns ocul ta s ” accidente por vertido de hidrocarburos; 2º) Garantir a actividade produtiva risco real dunha nova catástrofe. manexadas polo Partido Popular e o presente e futura do sector vinculado ás O adianto electoral a xuño propugnado -a toma de decisións erróneas, por seu presidente para adiantar os primar criterios políticos sobre os actividades do mar. polo aínda presidente da Xunta e polo comicios autonómicos. criterios técnicos e científicos; 3º) Avanzar na protección das nosas PP imposibilita que a Comisión Prestige A variedade de testemuños críticos coa costas, tanto de xeito preventivo como do Par lamento galego -aínda -a estratexia de manipulación finalizados os seus traballos- emita as actuación dos Gobernos central e informativa emprendida polo Goberno en actuacións de carácter paliativo. súas conclusións, para o coñecemento autonómico habidos na Comisión (de central e a Xunta de Galiza; 'Nunca Máis', na súa comparecencia na do conxunto da sociedade galega. cient í f icos, xentes do sector, -a minimización dos efectos da maré Comisión Prestige, alertaba de que xa Sociedade galega que desde o primeiro especialistas en seguridade marítima, negra, na que aínda hoxe se segue a “comezou a conta atrás para a próxima momento da catástrofe demandou dos etc.) foi abrumadora. Críticas que se teimar desde a Xunta; maré negra”. Só a irresponsabilidade poderes públicos unha investigación dirixían a sinalar, entre outros aspectos, dos nosos gobernantes pode explicar os seguintes: -a irresponsabilidade de seguir a que aínda non se tomasen medidas seria e rigorosa que sacase á luz pública manter, por parte da administración todos os pormenores do sucedido na -a inexistencia de prevención, malia o autonómica, que “volverían a facer o serias e efectivas que eviten futuras xestión do accidente do petroleiro historial de catástrofes similares nas mesmo”... catástrofes, pasados xa dous anos e nosas costas e o alto risco que medio do afundimento do Prestige.

Los técnicos dicen que la gestión del PP tornó en catástrofe la crisis del 'Prestige'
   
   
   
   
 

El vicepresidente de la Asociación Española de Marina Civil, Antón Salgado Clavo, aseguró ayer ante la comisión del Prestige que fue el "caos organizativo" tanto por parte de la Xunta como del Gobierno central lo que convirtió el accidente del petrolero en una catástrofe.
FAX Press Santiago
Al iniciarse la semana final de comparecencias con la presencia de técnicos y expertos en cuestiones marítimas que se centraron en hablar de la gestión realizada tras el accidente del Prestige, Salgado Clavo criticó la falta de un Plan Territorial de Contingencias en Galicia, necesario para la operatividad del Plan Nacional de Contingencias, aprobado en 2001. Este documento, junto con las directrices de la Organizacion Marítima Internacional, establecían "un guión perfecto" para actuar ante un accidente de esta características, pero "se incumplió todo", según afirmó este oficial de la Marina Mercante.
En su atribución de responsabilidades, Salgado no dejó títere con cabeza, desde la Dirección General de la Marina Mercante "que organizó una estructura directiva que no se ajustaba a lo establecido" hasta la propia Xunta de Galicia por "su falta de política preventiva sobre contaminación por hidrocarburos". Por eso, añadió que el análisis de la gestión deja "en evidencia a la Xunta" por no tener aprobado su Plan de Contingencias y por no establecer un Centro de Coordinación que "estaba obligada a crear y no creó" para dirigir y coordinar las operaciones de lucha contra la contaminación en la costa. Sobre este punto, también fue contundente la opinión del abogado maritimista Rafael Lobeto, que explicó que "la Xunta tiene exclusiva competencia en el mar territorial".

Prestige foi precipitada,

errónea e inadecuada; sen

base técnica nin científica e

sen avaliar danos, riscos ou

alternativas. Só se pretendía

afastar o problema sen ter en

conta as consecuencias”

(Felipe Louzán Lago. Capitán

da Mariña Mercante.

Excapitán de petroleiros.

Profesor da Escola Técnica

Superior de Náutica e

Máquinas da Universidade

da Coruña.)

“As condicións

oceanográficas de correntes

e ondaxe que existían na

zona na data do accidente,

provocaron a dispersión do

fuel cara á costa, impactando

sobre ela ao longo de moitos

quilómetros”

(Federico Vilas Martín.

Catedrático de Estratigrafía

do Dpto. de Xeociencias

Mariñas

e Ordenación do Territorio da

Universidade de Vigo.

Secretario da Comisión de

Coordinación de Vertidos

Mariños)

“A situación que vivimos na

actualidade demanda unha

resposta clara da

Administración, tanto no

terreo económico,

sufragando as perdas que

están a experimentar os

mariñeiros e mariscadoras -

coa baixada da produción e a

persistencia da merma de

poboacións-, como coa posta

en marcha de medidas de

recuperación dos recursos

pesqueiros e marisqueiros”

(Pablo Villar. Xerente da

Confraría de Pescadores de

Cangas. Membro

Coordinadora de Confrarías

danadas polo Prestige)

“Por moi elevada e/ou

prodixiosa que sexa a

capacidade de recuperación

do medio mariño galego o

rosario de catástrofes

sucesivas aminora a súa

potencialidade produtiva e

implica indiscutibelmente

danos económicos

prolongados no tempo”

(Mª do Carme García Negro.

Profesora Titular de

Economia Aplicada. Directora

do Equipo de Investigación

de Economía Pesqueira da

Universidade de

Santiago de

Compostela)

“Na loita contra a

contaminación, canto máis

illada e concentrada estea a

fonte contaminante máis

eficaces son as medidas que

se aplican. Unha vez danada

unha parte do litoral, por que

estender o dano por toda a

fachada Atlántica

peninsular?”

(Fiz Fernández Pérez.

Profesor de Investigación.

Departamento de

Oceanografía. Instituto de

Investigacións Mariñas.

(CSIC). Observador nas

campañas Prestinaut do

batiscafo Nautile. Foi

membro do Comité Científico

Asesor para o Prestige)

“Un terzo do fuel derramado,

é dicir, unhas 20.000

toneladas de vertido

atópanse sen recoller. Onde

están? Á deriva mariña,

sedimentado en fondos, en

cantís e arrecifes costeiros”

(Martiño Nercellas. Biólogo e

coordinador de espazos

naturais da Federación

Ecoloxista Galega (FEG))

“Nós estamos moi orgullosos

de ter defendido as rías e de

ter sorte cos ventos, para

que non pasara a desgraza a

que estabamos condenados

de antemán, pero iso é unha

cousa e outra ben distinta é

seguir alimentando este tipo

de actuacións

terceiromundistas”

(Francisco Iglesias. Patrón

Maior da Confraría do Grove.

Membro da Coordinadora de

Confrarías Danadas polo

Prestige)

“É preciso dotármonos de

medios para loitar contra a

contaminación mariña no

mar para evitar a chegada á

costa do fuel e tentar

minimizar os efectos do

vertido no mar”

(Ricardo Beiras García-

Sabell. Profesor de

Contaminación Mariña do

Departamento de Ecoloxía e

Bioloxía Animal da

Universidade de Vigo)

{jcomments on}

 Ver también; http://archivo.diariodeavisos.com/epoca1/2005/03/29/noticias/nacional/P82722B.html

Adjuntos:
ArchivoDescripciónCreadorTamañoCreadoModificado
Descargar este archivo (200505nunca_mais_diptico_queremos_a_verdade.pdf)200505nunca_mais_diptico_queremos_a_verdade.pdf AyTP202 kB2015-12-17 14:062015-12-17 14:06

PLxH AyTP Pladesemapesga protecciondenunciante

 Buscador Grupo Pladesemapesga con tecnología de Google

En el motor de búsqueda te ayudamos a encontrar exactamente lo que buscas.

 AyTP Acción y Transparencia Publica..

Indecencia y falta de ética política de  las mareas bajo @XulioFerreiro + y @martinhonoriega +

La desinformación,también llamada manipulación informativa o manipulación mediática,[2] es la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar @XulioFerreiro + y @martinhonoriega +